Přejít k obsahu


Seismic response of nuclear fuel assembly components

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Seismic response of nuclear fuel assembly components. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 744-747. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Seismic response of nuclear fuel assembly components
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním a počítačovou simulací seismické deformace komponenet palivového souboru jaderného reaktoru. Seismiceké buzení je dáno dvěma horizontálními a vertikálním synthetickým akcelerogramem na úrovni uložení tlakové nádoby reaktoru v reaktorové hale. Seismické kmintání je vyšetřeno metodou numerické integrace v časové oblasti ve dvou fázích - na úrovni reaktoru a na úrovni palivového souboru. Deformace komponent palivového souboru je vyvolána prostorovým pohybem jeho dolní a horní hlavice., které jsou upevněny v upínacích deskách v aktivní zóně reaktoru. Pro výpočet deformací komponent palivového souboru byla využita metoda modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Prezentovaná metoda je aplikována na ruský TVSA-T paliový soubor v aktivní zóně reaktoru VVER 1000/320 v JE Temelín
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling and computer simulation of the seismic deformation of nuclear fuel assembly components. The seismic excitation is given by two horizontal and one vertical synthetic accelerogram at the level of the reactor pressure vessel suspension in the reactor hall. The seismic vibration is investigated by numerical integration method in time domain in two phases - at the global reactor level and at the fuel assembly level. Seismic vibration of the nuclear fuel assembly is caused by spatial motion of the fuel assembly lower and head pieces fixed in the support plates of the reactor core. The modal synthesis method with DOF reduction is used for calculation of the fuel assembly component deformations. The presented method is applied for the Russian TVSA-T fuel assembly in the WWER 1000/320 type reactor core in NPP Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička