Přejít k obsahu


Rovnost účastníků a poučovací povinnost

Citace:
HROMADA, M. Rovnost účastníků a poučovací povinnost. In Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. Zborník abstraktov vedeckých prác doktorandov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 38. ISBN: 978-80-8152-121-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Right for the equal treatment and information duty of the court
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na poučovací povinnost soudu v civilním řízení. Snaží se najít míru, při níž poučení poskytované účastníkům nezasahuje do jejich rovného postavení. Soudu totiž nepřísluší, aby se stal právním rádcem jedné strany. Naopak může poskytovat pomoc stranám pouze v tom rozsahu, v němž je zřejmé, co strany samy chtějí v řízení učinit, neví však přesný procesní způsob. Kritice je podrobeno pravidlo, že rozlišovacím kritériem přípustnosti poučení je, zda se jedná o poučení o právu hmotném či právu procesním. Pokud v českém civilním procesu došlo k zahrnutí projednání rozhodných skutečností, konkrétně břemen tvrzení a břemen důkazních do poučovací povinnosti, pak je zřejmé, že nepřípustnost poučení o právu hmotném nemůže být v praxi reálně dodržena.
Abstrakt EN: The article deals with information duty of the court in the civil procedure. The information duty is seen as a legal aid to the participants. Therefore the main topic is the relation between this duty of the court and the right of participants for equal treatment. The critic view focuses on the rule saying the court cannot give information to the parties about material law. This rule causes many difficulties in civil procedure, especially when the court is collecting relevant fats and has to inform the parties what the relevant facts are and what procedural burdens they have. The process should be more oriented on the discussion between the court and parties instead of unilateral informing.
Klíčová slova

Zpět

Patička