Přejít k obsahu


Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 220 s. ISBN: 978-80-7380-475-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jurisprudence of the EU Courts and Council of Europe Court on prohibition of discrimination
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se věnuje problematice zákazu diskriminace tak jak je tato zakotvena v právu EU a právních předpisech Rady Evropy, když se orinetuje zejména na příslušnou judikaturu příslušných soudů obou organizací.
Abstrakt EN: The publication is aimed at the recent problems of prohibition of discrimination as it is set in the EU Law and the Law of Council of Europe with special focus on jurisprudence of courts of both organizations
Klíčová slova

Zpět

Patička