Přejít k obsahu


A Novel ZVZCS Half bridge and Full bridge DC-DC Converter topologies for traction applications

Citace:
BHAJANA, V., DRÁBEK, P. A Novel ZVZCS Half bridge and Full bridge DC-DC Converter topologies for traction applications. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Neuveden: IEEE, 2014. s. 541-546. ISBN: 978-1-4799-3806-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Novel ZVZCS Half bridge and Full bridge DC-DC Converter topologies for traction applications
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje novou topologii DC-DC měniče pro trakční aplikace s modifikovaným rezonančním obvodem (CLLC-L & CLLL). Navržená topologie využívá ZVS a ZCS pro měkkou komutaci. Měkce komutovaný půl-můstek a plný můstek napájí středo-frekvenční transformátor. Hlavním přínosem navržených struktur ZVS a ZCS je významné snížení spínacích ztrát.
Abstrakt EN: This paper proposes a new ZVZCS DC-DC converter topologies with modified resonant (CLLC-L & CLLL) and using with the auxiliary cell are presented in this paper. The proposed converter topologies have ZVS and ZCS softswitching features. In addition to this the proposed converters feature in high order resonance with improved the overall voltage conversion gain. The soft-switched half bridge and full bridge topologies using medium frequency transformer for traction applications is presented in this paper. The major advantages of proposed topologies are able to increase the switching frequency with reduced switching losses. The detailed operation principles, state space analysis and simulations results are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička