Přejít k obsahu


A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction Applications

Citace:
BHAJANA, V., DRÁBEK, P. A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction Applications. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Neuveden: IEEE, 2014. s. 547-552. ISBN: 978-1-4799-3806-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction A New ZVS-ZCS Multilevel DC/DC Converter with Current fed dual active circuits for traction Applications
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje novou topologii více-úrovňového DC-DC měniče s fázovým posuvem pro trakční aplikace. Navržená topologie využívá duálních aktivních obvodů pro řízení fázového posuvu. Příspěvek popisuje princip činnosti. Řada simulací na bázi víceúrovňových měničů s plovoucími kondenzátory a upínacími diodami jsou prezentovány pro ověření teoretických předpokladů.
Abstrakt EN: In this paper, a new ZVS-ZCS Multilevel DC/DC converter with phase shift control for traction applications has been proposed. The proposed converter is integrated with current fed dual active circuits to the phase shift controlled multilevel converter, which provides the features zero voltage switching for outer switches and zero current switching condition for all switches and transformer primary current and output currents keep constant. The detailed principle of operation was described; To verify theoretical analysis, the simulation results presented for the flying capacitor based and diode clamped multilevel converters.
Klíčová slova

Zpět

Patička