Přejít k obsahu


Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.

Citace:
CHMELÍK, J. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Předtisková recenze tresněprávní části publikace, která je výstupem z čtvrtého ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 2012 jako interdisciplinární setkání za účelem presentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva.
Klíčová slova

Zpět

Patička