Přejít k obsahu


Conservativeness of estimates given by probability density functions: Formulation and aspects

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. Conservativeness of estimates given by probability density functions: Formulation and aspects. Information Fusion, 2014, roč. 20, č. 1, s. 117-128. ISSN: 1566-2535
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Conservativeness of estimates given by probability density functions: Formulation and aspects
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: V odhadování stavu se výstup filtru může skládat z odhadu stavového vektoru a přidružené matice kvality odhadu, nebo může být dán hustotou pravděpodobnosti. Třebaže v úloze sledování cílů převládá první možnost, v mnoha podúlohách je nutné pracovat s více hypotézami, čili s několika páry vektor-matice. Takové páry jsou označovány jako konzervativní, pokud matice kvality nepodhodnocují míru neurčitosti vektorových odhadů. Definice konzervativnosti pro více párů uvažovaných současně nebo pro hustoty pravděpodobnosti zatím nebyla stanovena. Tento článek navrhuje definici konzervativnosti pro hustoty pravděpodobnosti, poskytuje postačující podmínku, zkoumá různé vlastnosti a předkládá speciální případy a numerické příklady.
Abstrakt EN: In state estimation, the output of a filter can consist of a vector estimate with an associated quality matrix or it can be given by a probability density function. Although the first option prevails in tracking, in many problems, it is necessary to cope with multiple hypotheses, i.e. with multiple vector-matrix pairs. The pairs are called conservative, if the quality matrices do not undervalue a measure of uncertainty of the vector estimates. However, no conservativeness definition for multiple pairs or for densities has been coined yet. The paper proposes such a definition for densities, provides a sufficient condition, explores some aspects and gives several special cases and numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička