Přejít k obsahu


Analýza stability a kritické délky axiálně zatížených vertikálních nosníků

Citace:
DYK, Š., ZEMAN, V. Analýza stability a kritické délky axiálně zatížených vertikálních nosníků. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-30. ISBN: 978-80-261-0365-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability and critical length analysis of axial loaded vertical beams
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Štěpán Dyk , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou stability a kritické délky axiálně zatížených vertikálních nosníků na základě dynamické analýzy. Vyšetřováním vlivu parametrů na hodnoty první vlastní frekvence systému lze určit mezní stavy pro zachování stability.
Abstrakt EN: The paper deals with stability and critical length analysis of axial loaded vertical beams based on dynamical analysis. Influence of parameters on first eigenfrequency of the system is analysed to determine states of the system with loss of stability.
Klíčová slova

Zpět

Patička