Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU. Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář, s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project The analysis questions the financial assistance in case of credit unions from the perspective of EU law
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář, s.r.o.
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu byla zpracována analýza právní úpravy tzv. finanční asistence, kterou upravuje právo EU, a to jak právo primární, tak právo sekundární. Zpracované materiály byly předány objednateli.
Abstrakt EN: During the project are proposal analysis of the regulation of financial assistance in the legal order of the EU and the change in the past and currently valid. The final materials were handed over to the client.
Klíčová slova

Zpět

Patička