Přejít k obsahu


Pravděpodobnostní závěry v trestním řízení

Citace:
CHMELÍK, J., KYBIC, P. Pravděpodobnostní závěry v trestním řízení. Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky, 2014, roč. 12, č. 2, s. 18-23. ISSN: 1214-3758
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Probabilistic conclusions in criminal proceedings
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D. , JUDr. Petr Kybic Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou znaleckého zkoumání v trestním řízení a významem takových závěrů, které nejsou zcela jisté, ale vykazují jen určitou míru pravděpodobnosti. Nicméně i takové závěry mohou být z hlediska trestního řízení a jeho výsledku relevantní.
Abstrakt EN: The article deals with the examination of an expert in criminal proceedings and the significance of such findings which are not entirely clear, but show a certain degree of probability. However, such findings may be of relevance to criminal proceedings and their outcome relevant.
Klíčová slova

Zpět

Patička