Přejít k obsahu


Technika levého sloupce - možnosti využití.

Citace:
JERMÁŘ, M. Technika levého sloupce - možnosti využití.. In Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 176-184. ISBN: 978-80-244-3916-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Left hand column - possibilities of application.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na zhodnocení významu a možností uplatnění techniky levého sloupce (Left hand column) ve výzkumu i v manažerské praxi a na představení postupu, v němž autor techniku levého sloupce propojil s obsahovou analýzou a analýzou interpersonálních konfliktů. Technika levého sloupce byla ve výzkumu managementu uplatněna C. Argyrisem a následně se stala součástí nástrojů využívaných při znalostním managementu a v kontextu učící se organizace. Autor seznamuje s podstatou techniky a jejím prováděním. Oproti běžnému popisu průběhu události (běžné vyprávění) je zde účastník veden k přesnému strukturovanému zachycení konverzace, jsou explicitovány i obvykle skryté procesy (co si člověk myslel, prožíval). Dále je v textu představen postup hlubší analýzy těch sdělení, která technika poskytuje. Postup je aplikován na analýzu pracovních konfliktních událostí interpersonálního typu. Postup byl ověřen na vzorku čtyř desítek konfliktních událostí.
Abstrakt EN: The paper is focused on the evaluation of the importance and on possibilities of application of Left hand column technique and on the procedure in which the technique is connected with content analysis and analysis of interpersonal conflicts. This technique has been applied in management research by C. Argyris and subsequently became a part of the instruments used in the context of knowledge management and learning organization. The author acquaints with the nature of technique and its implementation. Compared to conventional description of events participants are led to accurate capture of conversations including hidden aspects (what one thought and experienced). The original procedure focused on deeper analysis of conversations is introduced. The procedure was applied to the analysis of the interpersonal work conflicts and was tested on a sample of forty conflicting events.
Klíčová slova

Zpět

Patička