Přejít k obsahu


Method of Production of High-Strength hollow Bodies from Multiphase Martensitic Steels

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., HRONEK, P., ŠTÁDLER, C., URBÁNEK, M. Method of Production of High-Strength hollow Bodies from Multiphase Martensitic Steels. Alexandria, Virginia, USA, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of Production of High-Strength hollow Bodies from Multiphase Martensitic Steels
Rok vydání: 2014
Místo konání: Alexandria, Virginia, USA
Název zdroje: United States Patent und Trademark Office
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Pavel Hronek , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Miroslav Urbánek
Abstrakt CZ: Způsob výroby dutých vysokopevných těles z vícefázových martenzitických ocelí sestává z procesu ohřevu, procesu tváření a procesu chlazení. Pomocí zařízení pro ohřev je ocelový dutý výchozí polotovar ohřán na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je polotovar vyroben. Dále je v tvářecím zařízení polotovar přepracován pomocí deformace v procesu tváření na finální tvar dutého tělesa. Bezprostředně poté je duté těleso o finálním tvaru ochlazeno v ochlazovacím zařízení tak, že materiál s původní strukturou austenitu, zjemněnou pomocí deformace v procesu tváření, se ochladí na teplotu, při které dojde k neúplné transformaci austenitu na martenzit. Bezprostředně poté je v temperovacím zařízení provedena stabilizace zbytkového austenitu difusním přerozdělením uhlíku v materiálu, ze kterého je duté těleso vyrobeno. Po ukončení stabilizace je pomocí vychlazovacího zařízení duté těleso vychlazeno na teplotu okolí.
Abstrakt EN: The method of production of high-strength hollow bodies from multiphase martensitic steels includes a heating process, a forming process and a cooling process. The device for heating is used to heat the hollow steel stock to the austenitic temperature of the material from which the stock is made. Then, the stock is converted by means of deformation in the forming device into a hollow body having the final shape. Immediately thereafter, the hollow body having the final shape is cooled in the cooling device in such a way that the material with the original austenite microstructure refined by deformation introduced during the forming process is cooled down to a temperature, at which incomplete transformation of austenite to martensite takes place. Immediately thereafter the retained austenite stabilization is performed in the annealing device by diffusion-based carbon partitioning within the material from which the hollow body is made. Once the stabilization is finished, the hollow body is cooled in the cooling device to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička