Přejít k obsahu


Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku

Citace:
DVOŘÁK, T. Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku. Všehrd, 2014, č. červen, ISSN: 1801-3678
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The small reflection on the (non)existence of the pre-emption right owner of the unit to the land
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá otázkou, zda v těch případech, kdy vzniklo vlastnictví jednotek, resp. bytové spoluvlastnictví ve stavbě, která není součástí pozemku, existuje zákonné předkupní právo k jednotce a pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Abstrakt EN: This article deals with the question whether in those cases, where property units was formed, resp. housing ownership in the building, which isn´t a part of the land, there is a legal the pre-emption right to the unit or to the land under § 3056 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička