Přejít k obsahu


Aspects of information management in context with IS selection by SME

Citace:
ČERNÁ, M. Aspects of information management in context with IS selection by SME. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 745-750. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aspects of information management in context with IS selection by SME
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Měnící se tržní prostředí nutí podnikatelské subjekty často upravovat své denní aktivity. Dochází k implementaci nových nástrojů, které pomáhají vylepšit stávající podnikové procesy a pokud je to nutné, zavádět procesy nové. K takovému rozhodování potřebují manažeři relevantní informace. Informace představují jeden z nejvzácnějších a nejdůležitějších aktiv podniku. Správná a kompletní informační základna umožňuje manažerům rozhodovat tak, aby byl budoucí chod společnosti úspěšný. Důležitým rozhodovacím procesem je rozhodování spojené se zavedením nebo úpravami informačního systému. Vhodně vybraný informační systém pomáhá společnosti udržet si svou pozici na trhu. Tato studie popisuje vztah mezi informacemi, informačním managementem a vybraným informačním systémem. Hlavním cílem článku je zhodnotit vhodnost zavedení konkrétního informačního systému ve vybraném podniku. Článek využívá literární rešerše a informací získaných prostřednictvím expertního rozhovoru v dané organizaci. Výsledky šetření mohou být využity jako výchozí bod pro další výzkum v oblasti inovací SME.
Abstrakt EN: Constantly changing market environment forces companies to make changes in their daily activities. This often leads to implementation of new tools that can optimize current business processes and to implement new ones if necessary. To decide on the use of new techniques, managers need relevant information. Information represents one of the most scarce and important asset of the company. Correct and complete information base helps managers to make the decisions that lead to future successful running of the business. One type of important decision making in the company is the decision making connected with information system selection. Suitably selected information system enables company ensuring error-free business processes and effective cooperation between the company departments. It enables to maintain current market position of the company or to improve it. This study describes the relationship between information, information management and selected information system. Main aim of the article is to assess the suitability of new information system implementation in the selected company. The article is prepared using literature review and useful information gathered by the expert interview with employee of the selected company. The findings may be used as a starting point for more extensive research in the area of innovation for SMEs.
Klíčová slova

Zpět

Patička