Přejít k obsahu


Spomeni ot Magližkija manastir i bulgarskite Čechi v Novy Přerov, ili ošte edin pogled kam češko-bulgarskite vzaimootnošenija

Citace:
FATKOVÁ, G., KASTELOVÁ, I. Spomeni ot Magližkija manastir i bulgarskite Čechi v Novy Přerov, ili ošte edin pogled kam češko-bulgarskite vzaimootnošenija. Homo bohemicus, 2014, roč. 3-4, č. 3-4, s. 90-95. ISSN: 1312-9252
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: bul
Anglický název: The memories from the Maglizh monastery and the Bulgarian Czechs from Novy Prerov, one more look at the Czech-Bulgarian relations
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková , Iva Kastelová
Abstrakt EN: The article is focused on the Czech-Bulgarian relations and places, where they forms. The two case studies will be duscussed - focusing on interviews with the Bulgarian dwellers of middle Bulgarian town Maglizh and Bulgarian Czech resettled in the village Novy Prerov.
Klíčová slova

Zpět

Patička