Přejít k obsahu


Influence of the cutting edge radius and the cutting edge preparation on tool life and cutting forces at inserts with wiper geometry

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Influence of the cutting edge radius and the cutting edge preparation on tool life and cutting forces at inserts with wiper geometry. In Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2014. s. 565-573. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the cutting edge radius and the cutting edge preparation on tool life and cutting forces at inserts with wiper geometry
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o vlivu úpravy a poloměru zaoblení ostří na trvanlivost, řezné síly a drsnost obrobeného povrchu. Úprava ostří byla realizována na vyměnitelných břitových destičkách s wiper geometrií, které byly použity při obrábění dělící roviny tělesa parní turbíny. Vyměnitelné břitové destičky byly upraveny technologií broušení, vlečného omílání a laserovou technologií. Poloměr zaoblení ostří vytvořený vlečným omíláním byl 5, 10 a 15μm a poloměr zaoblení ostří upravený laserem byl 5μm. Materiál polotovaru byla feriticko-martenzitická korozivzdorná ocel s obsahem 9%Mo a 1%Cr. Materiálem VBD byl jemnozrnný slinutý karbid. Pro frézování byla použita pouze jedna vyměnitelná břitová destička.
Abstrakt EN: This article deals with the influence of cutting edge preparation and cutting edge radius on tool life, cutting forces and the roughness of machined surface. The cutting edge preparation was done on the inserts with wiper geometry which are used during machining of dividing plane at a steam turbine casing. This cutting inserts were prepared by the technology of grinding, drag finishing and laser technology. The edge radius for drag finished tools was 5, 10 and 15μm and for laser treated tool 5μm. The workpiece material was ferrite – martensite steel with the content of 9%Mo and 1%Cr and the material of cutting inserts was submicron sintered carbide. There was used only one cutting insert in the milling cutter.
Klíčová slova

Zpět

Patička