Přejít k obsahu


PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS AND SECONDARY CONTROL OF FREQUENCY AND VOLTAGE

Citace:
RAKOVÁ, L., DVORSKÝ, E. PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS AND SECONDARY CONTROL OF FREQUENCY AND VOLTAGE. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-74-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS AND SECONDARY CONTROL OF FREQUENCY AND VOLTAGE
Rok vydání: 2014
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Ing. Lenka Raková , Doc. Ing. Emil Dvorský CSc.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je vyhodnotit regulaci frekvence a napětí v ostrovním režimu mikrosítí dodaných fotovoltaickými elektrárnami. První část obsahuje možnosti regulace fotovoltaických elektráren a charakteristiku primární a sekundární regulace frekvence a napětí, zvláště pak virtuální metody. Používají se v rozvodných sítích nízkého napětí, když jsou mikrosítě v ostrovním režimu. Následující a poslední část, tedy nejdůležitější část, popisuje simulační model a výsledky simulace primární a sekundární regulace vytvořené v prostředí softwaru MATLAB Simulink.
Abstrakt EN: The aim of this article is to evaluate a regulation of frequency and voltage in the island mode of microgrids supplied by the photovoltaic power plants. The first part contains the regulation possibilities of photovoltaic power plants and a characteristic of the primary and secondary frequency and voltage control, especially the virtual methods. Those are used in the low voltage grids, when the microgrids are in the autonomous operation. The following and final part, i.e. the most important part, describe the simulation model and the simulation results of primary and secondary control created in the MATLAB Simulink software environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička