Přejít k obsahu


On Some Aspects of Political and Legal Background of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938)

Citace:
NOVOTNÝ, L., TÓTH, A. On Some Aspects of Political and Legal Background of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938). Zgodovinski časopis - Historical Review, 2014, roč. 68, č. 1-2, s. 216-234. ISSN: 0350-5774
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Some Aspects of Political and Legal Background of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938)
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D. , Mgr. Andrej Tóth Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie sumarizuje základní aspekty života národnostních menšin v meziválečném Československu. Zaměřuje se na záležitosti politicko-sociálního života menšin v první Československé republice, jako např. na jazykové právo, cenzurní praxi nebo zastoupení menšin v Národním shromáždění.
Abstrakt EN: The study summarizes the basic aspects of the issue of status of national minorities in interwar Czechoslovakia 1918–1938. The research focus on a number of aspects of politico-social life of ethnic minorities in the era of the First Czechoslovak Republic. One of such aspects consists for example in the issue of representation of minorities in the Czechoslovak National Assembly, which is also summarized in the study.
Klíčová slova

Zpět

Patička