Přejít k obsahu


Sensitivity of organic humidity sensor element on organic vapours

Citace:
DŽUGAN, T., KROUPA, M., ŘEBOUN, J. Sensitivity of organic humidity sensor element on organic vapours. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 962-967. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sensitivity of organic humidity sensor element on organic vapours
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Tomáš Džugan Ph.D. , Ing. Michael Kroupa , Ing. Jan Řeboun Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem různých organických rozpouštědel na elektrické vlastnosti vlhkostního senzorového elementu. Tento jev byl zkoumán z důvodu vyloučení negativního účinku výparů organických rozpouštědel na citlivou organickou vrstvu senzorového elementu. Senzorový element sestává z keramického substrátu se systémem interdigitálních elektrod a citlivé tenké vrstvy ftalocyaninu. Tento senzorový element byl vystaven účinkům různých analytů. Během těchto testů byla měřena impedance senzorového elementu. Výsledky těchto experimentů jsou diskutovány v závěru práce
Abstrakt EN: The paper deals with an impact of various organic vapours on electrical parameters of organic humidity sensor element. This impact was researched in order to find out a potentially negative impact of organic vapours on sensitive organic layer. The sensitive layer of sensor element was deposited from the liquid phase of phthalocyanine on a ceramic substrate with interdigital electrode system. The sensor element was exposed to the effect of different analytes. Subsequently, the impedance characteristic of the thin film sensitive layer was measured. The comparison of responses to various gases and vapours is discussed in more detail as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička