Přejít k obsahu


Implementace algoritmů řízení a regulace do mikroprocesorového regulátoru MLC interface

Citace:
KOŠAN, T., JANÍK, D., KAMENICKÝ, P., BLAHNÍK, V. Implementace algoritmů řízení a regulace do mikroprocesorového regulátoru MLC interface. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of control algorithms and control to microprocessor controller MLC interface
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Košan , Ing. Dušan Janík , Ing. Petr Kamenický , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato práce popisuje implementaci řízení kompletního čtyřúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory. Řídící algoritmy jsou multiplatformní avšak nízkoúrovňové funkce jsou úzce svázané s hardware mikroprocesorového regulátoru MLC interface.
Abstrakt EN: This paper describes the implementation of control of complete four-level converter with floating capacitors. The control algorithms are multiplatform but low-level functions are closely tied to the hardware of microprocessor controller named MLC interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička