Přejít k obsahu


Bezindukční umělá zátěž 500 W s proměnným odporem 1-8 Ω do 1 MHz

Citace:
KAVALÍR, T., KINDL, V. Bezindukční umělá zátěž 500 W s proměnným odporem 1-8 Ω do 1 MHz. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-inductive dummy load with power dissipation of 500 W with a variable resistance 1-8 Ω to 1 MHz
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Uvedené zařízení najde široké uplatnění především v oblasti měřící techniky jako kvalitní ohmická zátěž s minimální imaginární složkou. Tato umělá zátěž je nutná například při nastavování a testování experimentálního bezkontaktního přenosu elektrické energie pomocí rezonanční induktivní vazby, kdy umožňuje bezindukční ohmické zatížení výstupu testovaného zařízení a zároveň je možné díky integrovanému měřícímu rezistoru snímat aktuální hodnoty proudu a napětí.
Abstrakt EN: This dummy load finds wide application especially in measurement technology as a quality resistive load with minimum imaginary component. This dummy load is required, for example when setting up and testing of experimental wireless power transfer of electric energy using resonant inductive coupling, which allows non-inductive resistive load output of the test equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička