Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Problematika rámcové smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní záchranné služby

Citace:
FOREJTOVÁ, M., PELECH, J. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Problematika rámcové smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní záchranné služby. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project The Issue of the Framework Agreement between The Czech Republic and Germany based on Transfrontier Cooperation in the Field of Emergency Service
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Krajský úřad Plzeňského kraje
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , JUDr. Josef Pelech Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné činnosti v rámci projektu bylo zpracování analýzy české a evropské právní úpravy v oblasti zdravotní záchranné péče poskytované příhraničně, a to se zaměřením na ČR a Spolkovou republiku Německo.
Abstrakt EN: The content of the research activity during the project are proposal analyze the Czech and European legislation in the field of emergency medical care provided to the border, with a focus on the Czech Republic and the Federal Republic of Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička