Přejít k obsahu


Electronic band structure and optoelectronic properties of SrCu2X2 (X = As, Sb): DFT calculation

Citace:
KHAN, S., AL-JAARY, A., ALAHMED, Z. Electronic band structure and optoelectronic properties of SrCu2X2 (X = As, Sb): DFT calculation. Journal of Materials Science, 2014, roč. 49, č. 14, s. 5208-5217. ISSN: 0022-2461
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic band structure and optoelectronic properties of SrCu2X2 (X = As, Sb): DFT calculation
Rok vydání: 2014
Autoři: Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Z.A. Alahmed
Abstrakt CZ: Byla použita metoda All-electron-full potential linear-augmented plane wave with Engel Vosko approximation pro výpočet elektronové struktury , Fermiho povrchu a optických vlastností SrCu2X2 ( X = As, Sb ). Vypočtená pásová struktura a Fermi plocha ukazují na kovové chování SrCu2X2 roste jako jeden krok od Stejně jako na Sb . Vypočtená dílčí hustota stavů ukazuje, že As-s/p/d , Cu - s / p , a Sr-s/p/d stavy vytvářejí Fermiho plochu pro SrCu2As2 , zatímco Sb-s/p/d , Cu - s / p , a Sr-s/p/d stavy tvoří Fermiho povrch SrCu2Sb2 . Vypočtené hustoty stavů na Fermiho hladiny a elektronické měrné teplo jsou 14,2 ( 42,57 ) stavů /Ryd buněk a 2,60 ( 7,37 ) mJ / mol K2 pro SrCu2As2 ( SrCu2Sb2 ). Komplexní optický Dielektrický rozptyl a související optické vlastnosti , jako jsou indexy lomu , koeficient rozšíření , pohltivost , odrazivost, ztrátové funkce energie a optické vodivosti byly vypočteny a detailne zkumány. Optické vlastnosti vykazují značnou anizotropii mezi těmito dvěma komponentami.
Abstrakt EN: All-electron-full potential linear-augmented plane wave method with Engel Vosko approximation was used for calculating the electronic structure, Fermi surface, and optical properties of SrCu2X2 (X = As, Sb). The calculated band structure and Fermi surface show that the metallic behavior of SrCu2X2 increases as one move from As to Sb. The calculated partial density of states shows that As-s/p/d, Cu-s/p, and Sr-s/p/d states are forming the Fermi surface for SrCu2As2, whereas Sb-s/p/d, Cu-s/p, and Sr-s/p/d states are forming the Fermi surface for SrCu2Sb2. The calculated densities of states at Fermi level and electronic specific heat are 14.2 (42.57) states/Ryd-cell and 2.60 (7.37) mJ/mol K2 for SrCu2As2 (SrCu2Sb2). The complex optical dielectric function’s dispersion and the related optical properties such as refractive indices, extension coefficient, absorption coefficient, reflectivity, energy loss function, and optical conductivity were calculated and discussed in detail. The optical properties show a considerable anisotropy between the two components.
Klíčová slova

Zpět

Patička