Přejít k obsahu


Density functional study of electronic, charge density, and chemical bonding properties of 9-methyl-3-Thiophen-2-YI-Thieno [3,2-e] [1, 2, 4] Thriazolo [4,3-c] pyrimidine-8-Carboxylic acid ethyl ester crystals

Citace:
AL-JAARY, A., KAMARUDIN, H., ALAHMED, Z., AULUCK, S., CHYSKÝ, J. Density functional study of electronic, charge density, and chemical bonding properties of 9-methyl-3-Thiophen-2-YI-Thieno [3,2-e] [1, 2, 4] Thriazolo [4,3-c] pyrimidine-8-Carboxylic acid ethyl ester crystals. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 361, č. červen 2014, s. 206-211. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Density functional study of electronic, charge density, and chemical bonding properties of 9-methyl-3-Thiophen-2-YI-Thieno [3,2-e] [1, 2, 4] Thriazolo [4,3-c] pyrimidine-8-Carboxylic acid ethyl ester crystals
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , H. Kamarudin , Z.A. Alahmed , S. Auluck , Jan Chyský
Abstrakt CZ: Byla provedena funkční studie elektronové hustoty, hustoty náboje, a vlastnosti chemické vazby krustalu 9-methyl-3-thiofen-2-yl-thieno [3,2-e] [1, 2, 4] Thriazolo [4,3-c] pyrimidinu -8-karboxylové kyseliny ( C15H12N4O2S2 ). Hustota stavů na úrovni , která se rovná 5,50 Fermiho ( 3.45 ) se uvádí, Ry / buňku , a je vypočten specifický elektronický koeficient prostupu tepla. Zjištěné hodnoty 0,95 ( 0,59 ) mJ/mole-K2 pro místní hustoty aproximace ( Engel - Vosko generalizované gradientu aproximace ) . Byly vypočtena Elektronická hustota náboje v ( 1 0 0 ) a ( 1 1 0 ) . Zjistili jsme, že existují dvě nezávislé asymetrické molekuly ( A a B ) vykazují intramolekulární C - H ... O , C - H ... N interakce. Tyto intramolekulární interakce se liší v molekulách A a B , kde molekula nereflektuje C - H ... O interakce , zatímco B molekuly vykazují C - H ... N interakce. Předpokládáme, že je interakce π - π mezi pyrimidinových kroužky dvou sousedních molekul B vytváří další silné a stabilní superamolecularní struktury. Vypočtená vzdálenost mezi dvěma sousedními pyrimidinových kroužky je 3,345 Å ,a to je v dobré shodě s naměřenou hodnotou ( 3,424 ( 1 ) Å ) .
Abstrakt EN: A comprehensive theoretical density functional investigation of the electronic crystal structure, chemical bonding, and the electron charge densities of 9-Methyl-3-Thiophen-2-YI-Thieno [3, 2-e] [1, 2, 4] Thriazolo [4,3-c] Pyrimidine-8-Carboxylic Acid Ethyl Ester (C15H12N4O2S2) is performed. The density of states at Fermi level equal to 5.50 (3.45) states/Ry cell, and the calculated bare electronic specific heat coefficient is found to be 0.95 (0.59) mJ/mole-K2 for the local density approximation (Engel–Vosko generalized gradient approximation). The electronic charge density space distribution contours in (1 0 0) and (1 1 0) planes were calculated. We find that there are two independent molecules (A and B) in the asymmetric unit exhibit intramolecular C–H…O, C–H…N interactions. This intramolecular interaction is different in molecules A and B, where A molecule show C–H…O interaction while B molecule exhibit C–H…N interaction. We should emphasis that there is π–π interaction between the pyrimidine rings of the two neighbors B molecules gives extra strengths and stabilizations to the superamolecular structure. The calculated distance between the two neighbors pyrimidine rings found to be 3.345 Å, in good agreement with the measured one (3.424(1) Å).
Klíčová slova

Zpět

Patička