Přejít k obsahu


Smlouva o převodu vlastnického práva k bytu nebo nebytovému prostoru

Citace:
DVOŘÁK, T. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytu nebo nebytovému prostoru. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 207-216. ISBN: 978-80-7380-460-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contract on Transfer of Ownership of a Flat or Non-residentaial Space
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se komplexně zabývá v právní teorii a praxi nepřesně interpretovánými otázkami výkladu právní úpravy smlouvy o převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru jako samostatné nemovitosti podle § 6 zákona. č. 72/1994 Sb.
Abstrakt EN: This article deals with the complex and in legal theory and practice od ambiguously interpreted the issue of interpretation of contract law on the transfer of ownership of the flat or non-residential premises as a separate real property pursuant to § 6 of Act. No. 72/1994 Coll.
Klíčová slova

Zpět

Patička