Přejít k obsahu


Problematika prostředí s nebezpečím výbuchu u dřevozpracujících technologií

Citace:
ČESÁNEK, J., BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Problematika prostředí s nebezpečím výbuchu u dřevozpracujících technologií. Litoměřice, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Bc. Jiří Česánek , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá jedním z největších rizik u veškerých dřevozpracujících technologií a to problematikou s nebezpečím výbuchu. Touto problematikou se blíže zabývá norma 94/9/ES ATEX, která je zde rovněž více vyspecifikovaná. V normě jsou popsány požadavky jak na výrobce, tak i na obsluhu, co se týče ochrany zdraví a také bezpečnosti. V příspěvku jsou popsány tři základní složky potřebné pro vytvoření takové atmosféry, značky jak pro označení výskytu výbušné atmosféry, tak i označení stroje, který může v této atmosféře pracovat. Dále jsou zde vypsány jednotlivé zóny výbušné atmosféry a jednotlivé zdroje iniciace, které jmenuje již zmíněná norma ATEX. Následně je zde popsána analýza rizik, která je pro konstrukci a následnou možnost umístění zařízení do takovéhoto prostředí rozhodující spolu s ukázkou aplikace analýzy na jedno konkrétní zařízení vyráběné firmou SG strojírna s.r.o. v Sušici. V závěru je shrnuto, co je nutné dělat, když i přes všechna opatření bude pořád eventuelně hrozit výbuch.
Klíčová slova

Zpět

Patička