Přejít k obsahu


Puncovní právo jako pododvětví práva finančního

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Puncovní právo jako pododvětví práva finančního. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. s. 325-332. ISBN: 978-80-7380-460-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hallmarking law like the subsector of the Financial law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk, s. r. o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Puncovnictví je jedna z nejstarších ochranářských aktivit vůči spotřebiteli. Toto odvětví se rozvíjelo v závislosti na ekonomickém a politickém vývoji států. České puncovnictví má dlouhou tradici. Stať pojednává o puncovním právu v České republice a charakterizuje ho.
Abstrakt EN: The hallmarking is one of the oldest activities for the ensuring of the consumer´s protection, but however it was developing in various countries differently in connection with the different economical and political developments. Czech hallmarking has a long tradition. The article deals with hallmarking law in the Czech Republic and its characters.
Klíčová slova

Zpět

Patička