Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd

Citace:
LOUDA, T., KNOLL, V., GROSPIČ, J., MATULA, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project The development of legal regulations of the administration of the Pilsen Region is focusing on the Brdy territory
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Krajský úřad Plzeňského kraje
Autoři: JUDr. Tomáš Louda CSc. , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Jiří Grospič CSc. , JUDr. Miloš Matula CSc.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné činnosti bylo zpracování vědecké studie včetně příloh s prověřením variant možného budoucího správního členění obcí z hlediska výkonu státní správy a přenesené působnosti.
Abstrakt EN: The content of the research activity was a scientific study including attachments with examining possible options for future administrative structure of the municipality in terms of performance of the state administration and delegated powers.
Klíčová slova

Zpět

Patička