Přejít k obsahu


Interview avec Jan Goes, professeur de linguistique et didactique du francais langue etrangere a l´Université d´Artois (Arras)

Citace:
FENCLOVÁ, M. Interview avec Jan Goes, professeur de linguistique et didactique du francais langue etrangere a l´Université d´Artois (Arras). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 267-277. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Interwiev with Professor Jan Goes (Université d´Artois v Arrasu)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Jedná se o rozhovor s profesorem lingvistiky a francouzštiny jako jazyka cizího Janem Goesem, který působí na Université d´Artois v Arrasu. Pozornost je věnována aktuálním otázkám didaktiky cizích jazyků, postavení učitele cizího jazyka - rodilého mluvčího a cizince a konečně otázce, čím může didaktika obohatit lingvistiku.
Abstrakt EN: This is an interview with a professor of linguistics and French as a foreign language Goes Jan, who works at the Université d'Artois in Arras. Attention is given to current issues of methodology of foreign languages, foreign language teacher position - native speakers and foreigners, and finally the question of what can enrich didactics linguistics.
Klíčová slova

Zpět

Patička