Přejít k obsahu


Podíl ve společnosti s ručením omezeným v řízení insolvenčním a exekučním

Citace:
DVOŘÁK, T. Podíl ve společnosti s ručením omezeným v řízení insolvenčním a exekučním. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 8, s. 337-342. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Share in a limited liability company in insolvency and execution proceedings
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá podrobnějším rozborem právní úpravy postihu podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným v exekučním a insolvenčním řízení podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována změnám, jež tato nová úprava přináší.
Abstrakt EN: This article deals with a more detailed analysis of law regulatory sanctions' shares in a limited liability company in the insolvency and execution proceedings by Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (Law on Commercial Corporations), which came into effect on 1 January 2014. Special attention is paid to the changes that this new regulation brings.
Klíčová slova

Zpět

Patička