Přejít k obsahu


Naděje právní vědy. Býkov 2012. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 9. – 11. 3. 2012 na Zámeckém statku Býkov

Citace:
KNOLL, V., VALEŠ, V. Naděje právní vědy. Býkov 2012. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 9. – 11. 3. 2012 na Zámeckém statku Býkov. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 363 s. ISBN: 978-80-7380-460-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Bc. Václav Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Sborník je výstupem ze čtvrtého ročníku mezinárodní konference uspořádané FPR ZČU za účelem presentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva. Zúčastnili se jí účastníci z různých kateder všech právnických fakult České republiky a Slovenské republiky. Někteří z nich vystoupili na konferenci s ústním příspěvkem, další měli podíl na živých diskusích a svůj příspěvek pak odevzdali pouze v písemné podobě. Publikované příspěvky zasahují do oblastí platného práva občanského, obchodního, trestního, ústavního, ale i autorského, pracovního či finančního. Najdeme zde i řadu příspěvků z právních dějin. Řada z nich se týká aktuálních otázek, jiné jsou širšího teoretického významu. Sborník jistě zaujme jak pracovníky vědeckých institucí, tak i praktikující právníky. Současně se jedná o reprezentativní přehled vědecké práce současných doktorandů a mladých asistentů všech právnických fakult v ČR i SR.
Klíčová slova

Zpět

Patička