Přejít k obsahu


The Educational Project for Children: Working paper

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. The Educational Project for Children: Working paper. Journal of Education Research and Behavioral Sciences, 2014, roč. 3, č. 6, s. 133-136. ISSN: 2315-8735
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Educational Project for Children: Working paper
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává výukovém projektu a jeho realizaci při získávání psychomotorické dovednosti. Představuje uplatňování projektové metody pro formování psychomotorických dovedností během aktuálního školního vzdělávacího projektu s názvem Papír všude kolem nás, který je určen pro děti základní školy .
Abstrakt EN: This article treats the project method and its implementation in acquiring psychomotor skills. It presents the application of the project method for moulding psychomotor skills during an actual school educational project Paper all around us, which is intended for primary school children.
Klíčová slova

Zpět

Patička