Přejít k obsahu


THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT

Citace:
GANGUR, M. THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT. Actual Problems of Economics, 2014, roč. 158, č. 8, s. 418-427. ISSN: 1993-6788
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT
Rok vydání: 2014
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektronický virtuální trh může fungovat jako alternativní nástroj pro sběr informací, rozprostřených mezi mnoha experty. Tato hlavní funkcionalita elektronického trhu je ovlivněna celou řadou faktorů jako např. aktivitou účastníků trhu. Článek navrhuje dva motivační systémy, použité na elektronickém virtuálním trhu, a hodnotí jejich účinnost srovnáním aktivity účastníků, která je reprezentována objemem obchodů a frekvencí provedených transakcí. Dále je navržen a implementován motivační nástroj, zvyšující objem obchodů a aktivitu účastníků trhu.
Abstrakt EN: Electronic virtual markets can serve as an alternative tool for collecting information spread among numerous experts. This main functionality of the electronic market is affected by many factors, e.g. participant’s activity. The article proposes two motivation approaches compared via participant’s activity represented by both the volume of trades and the number of transactions. Further the motivation tool is proposed and implemented on the market to increase both the trade volume and the activity of market participants.
Klíčová slova

Zpět

Patička