Přejít k obsahu


Sidney, Spenser, Puttenham: tři typy alžbětinské poetiky a utváření profesní a národní identity prostřednictvím poezie

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Sidney, Spenser, Puttenham: tři typy alžbětinské poetiky a utváření profesní a národní identity prostřednictvím poezie. Kuděj, 2015, roč. 16, č. 1-2, s. 109-128. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sidney, Spenser, Puttenham: three Elizabethan poetic concepts and fashioning of artistic and national identity through poesy
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie na příkladě třech poetických konceptů, Philipa Sidneyho, Edmunda Spensera a George Puttenhama, ukazuje, že stěžejním záměrem alžbětinské poetiky bylo utváření profesní a národní identity skrze poezii, a zaměřuje se na základní společné rysy alžbětinských poetik, tj. 1) koncept poezie jako vytváření fiktivních světů a pojetí básníka jako „tvůrce“ (maker); 2) morální a společenskou úlohu poezie a koncept učení příkladem; 3) spjatost poetiky a rétoriky a 4) autenticitu emocí produkovaných poezií vs. učenost, originalitu vs. kopírování (antických a kontinentálních) vzorů. Anglická poezie se v tomto smyslu stává svrchovaným prostředkem budování kulturní a intelektuální identity a svou svébytností usiluje překonat předchozí klasické či kontinentální vzory.
Abstrakt EN: The study deals with the main tenets of the Elizabethan Poetics, as 1) the concept of poesy as creating fictional worlds and the concept of poet as a „maker“, 2) moral and social role of poesy and the concept of „doctrine by ensample“, 3) unity of poetics and rhetoric, 4) authenticity of emotions through poesy vs. erudition, originality vs. imitation of classical models. Thus, English Poetry becomes the important device of establishing cultural and social identity of Elizabethan society in the context of dealing with classical and continental examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička