Přejít k obsahu


Sidneyho Obrana básnictví jako strategie vyrovnání s antickými a kontinentálními vzory

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Sidneyho Obrana básnictví jako strategie vyrovnání s antickými a kontinentálními vzory. Svět literatury, 2015, roč. 25, č. 51, s. 49-66. ISSN: 0862-8440
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sidney’s The Defence Of Poesy as a strategy of dealing with an ancient and continental examples
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie analyzuje základní aspekty Sidneyho poetiky na základě jeho Obrany poezie a poetického díla (zejm. sbírky sonetů Astrofel a Stella) v kontextu alžbětinské reflexe klasických a kontinentálních vzorů. Básnictví dle Sidneyho konceptu dokáže nejlépe ze všech disciplín pohnout lidskou mysl ke ctnosti prostřednictvím autentického a libého znázornění příkladů ctnosti a neřesti, a plní tak nezastupitelnou úlohu ve společnosti. Důraz na originalitu a autenticitu emocí proti otrocké nápodobě cizích vzorů zároveň poukazuje na význam národní a kulturní svébytnosti, jejímž svrchovaným prostředkem kultivace je právě poezie.
Abstrakt EN: The study deals with the main tenets of Philip Sidney’s poetics on the basis of his The Defence of Poesy and his poetry (mainly Astrophil and Stella) in the context of Elizabethan considerations of the classical aesthetic concepts (especially that of Aristotle and Horace) and some of the Renaissance continental examples. Sidney’s Defence of Poesy represents a fundamental step in establishing poetry as the creator of its own world, its so-called second nature, and points out the poetry’s ability to create figures and imitate reality; thus the main value of poetry lies in creating clear rhetorical images of moral truth. So Sidney’s poetics plays an important role in establishing English poetry as a device of the national cultural and social independence.
Klíčová slova

Zpět

Patička