Přejít k obsahu


Direct observation of half-metallicity in the Heusler compound Co2MnSi

Citace:
JOURDAN, M., MINÁR, J., BRAUN, J., KRONENBERG, A., CHADOV, S., BALKE, B., GLOSKOVSKII, A., KOLBE, M., ELMERS, H., SCHÖNHENSE, G., EBERT, H., FELSER, C., KLÄUI, M. Direct observation of half-metallicity in the Heusler compound Co2MnSi. Nature Communications, 2014, roč. 5, č. květen 2014, s. 1-5. ISSN: 2041-1723
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Direct observation of half-metallicity in the Heusler compound Co2MnSi
Rok vydání: 2014
Autoři: M. Jourdan , doc.Dr. Jan Minár , J. Braun , A. Kronenberg , S. Chadov , B. Balke , A. Gloskovskii , M. Kolbe , H.J. Elmers , G. Schönhense , H. Ebert , C. Felser , M. Kläui
Abstrakt CZ: Tenké feromagnetické filmy vyrobené z Heuslerových sloučenin jsou díky svému předpovězenému polokovovému chování, tj. 100% spinové polarizaci na Fermiho energii, vysoce relevantní pro aplikace ve spintronice. Nicméně, experimentální potvrzení polokovového chování není časté. V práci studujeme epitaxně připravené tenké filmy Co2MnSi následně pozorované in situ fotoemisní spektroskopií v ultrafialové oblasti s využitím nového multikanálového spinového filtru. Touto metodou citlivou na povrchové jevy jsme za pokojové teploty přímo detekovali výjimečně vysokou spinovou polarizaci. Pro více objemovou charakterizaci byly provedeny ex situ měření spinově intergrovanou vysokoenergetickou roentgenovou fotoemisní spektroskopií. Všechny experimentální výsledky jsou porovnány s pokročilými výpočty pásové struktury a fotoemise zahrnujícími povrchové efekty. Shoda experimentu s výpočty je excelentní, výpočty ukazují vysoce spinově polarizovanou, do objemu pomalu odumírající, povrchovou rezonanci, která je skryta v polokovové objemové pásové struktuře.
Abstrakt EN: Ferromagnetic thin films of Heusler compounds are highly relevant for spintronic applications owing to their predicted half-metallicity, that is, 100% spin polarization at the Fermi energy. However, experimental evidence for this property is scarce. Here we investigate epitaxial thin films of the compound Co2MnSi in situ by ultraviolet-photoemission spectroscopy, taking advantage of a novel multi-channel spin filter. By this surface sensitive method, an exceptionally large spin polarization of at room temperature is observed directly. As a more bulk sensitive method, additional ex situ spin-integrated high energy X-ray photoemission spectroscopy experiments are performed. All experimental results are compared with advanced band structure and photoemission calculations which include surface effects. Excellent agreement is obtained with calculations, which show a highly spin polarized bulk-like surface resonance ingrained in a half metallic bulk band structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička