Přejít k obsahu


Odraz ustanovení § 50 odst. 2 exekučního řádu v římském právu

Citace:
DOSTALÍK, P. Odraz ustanovení § 50 odst. 2 exekučního řádu v římském právu. Komorní listy, 2014, roč. 6, č. 1, s. 28-32. ISSN: 1805-1081
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na srovnání exekucí podle římského práva s exekucí současnou a zaměřit se zejména na otázku spolupráce věřitele a dlužníka, jak ji upravuje § 50 exekučního řádu.
Klíčová slova

Zpět

Patička