Přejít k obsahu


Způsob diagnostiky, návrhu a trénování kriteriální funkce syntézy řeči výběrem jednotek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Citace:
MATOUŠEK, J., TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., GRŮBER, M. Způsob diagnostiky, návrhu a trénování kriteriální funkce syntézy řeči výběrem jednotek a zařízení k provádění tohoto způsobu. Prague, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method for diagnosis, design and training cost function of unit-selection-based speech synthesis and device for implementing the method
Rok vydání: 2014
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Martin Grůber Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Způsob diagnostiky, návrhu a trénování kriteriální funkce syntézy řeči výběrem jednotek obsahuje přípravnou fázi a diagnostickou fázi. Přípravná fáze v prvním kroku obsahuje anotaci syntetických promluv vygenerovaných testovaným systémem syntézy řeči založeném na metodě výběru jednotek, kde v průběhu anotace jsou označeny závadové úseky v promluvách. Ve druhém kroku obsahuje detekci odlehlých a/nebo extrémních hodnot cen jednotek vytvářejících anotované syntetické promluvy vygenerované testovaným systémem syntézy řeči a/nebo ve druhém kroku obsahuje detekci objektivně existujících událostí v syntetických promluvách. V průběhu diagnostické fáze je vyčíslována závislost mezi pozicemi odlehlých a/nebo extrémních hodnot cen jednotek vytvářejících anotované syntetické promluvy a úseky v promluvách označenými v průběhu anotace. Zařízení k provádění způsobu je opatřené ovládacími prvky, zobrazovacím výstupním zařízením, a reproduktorem pro ozvučení textu. Dále je vybaveno systémem syntézy řeči, resp. systémem převodu textu na řeč a obsahuje postup k provádění způsobu.
Abstrakt EN: Method for diagnosis, design and training cost function of unit-selection-based speech synthesis involves a preparatory stage and diagnostic stage. Preparatory stage in the first step contains annotation of synthetic utterances generated by a tested unit-selection-based speech synthesis system. In the course of annotations, utterance sections with glitches are marked. The second step includes the detection of outlying/extremal costs of units forming the annotated synthetic utterances generated by the tested speech synthesis system and/or the second step includes the detection of objectively existing events in synthetic utterances. During the diagnostic phase, the correlation between the positions of outlying/extremal units forming the annotated synthetic utterances and the sections of the utterances marked during annotation is measured. Device for implementing the method is provided with control elements, an output display device, and a loudspeaker to provide a text with a sound. The device is also equipped with a speech synthesis system, or a text-to-speech system, respectively, and provides a procedure for performing the method.
Klíčová slova

Zpět

Patička