Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování rasově motivované trestné činnosti

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování rasově motivované trestné činnosti. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 352-373. ISBN: 978-80-7380-477-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for investigating racially motivated crimes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá jednotlivými komponenty, z nichž sestává metodika vyšetřování trestných činů, které jsou charakterizovány rasovým nebo obdobným podtextem. Pojednáno je např. o typických vyšetřovacích verzích, typických stopách, kriminalisticky významných charakteristikách pachatelů, možnostmi kriminalistické prevence aj.
Abstrakt EN: The chapter focuses on the individual components constituting the methodology of investigations of crimes that are characterized by racial or similar overtones. In the chapter there are discussed, for example, typical investigative versions, typical tracks, forensically significant characteristics of offenders, forensic possibilities of prevention and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička