Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování korupce

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování korupce. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 374-396. ISBN: 978-80-7380-477-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for investigating corruption
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá kriminalistickými postupy, které se typicky uplatní při vyšetřování trestných činů úplatkářství. Zejména je řešena problematika vyšetřovacích verzí, typických stop, pachatelů apod. Velmi důležitá je též otázka samotného odhalování takových trestných činů a také otázka kriminalistické prevence.
Abstrakt EN: This chapter deals with forensic procedures that are typically applied in the investigation of crimes of bribery. In particular, the issues of investigative versions of typical stop, offenders etc.. Very important is also the question of the actual detection of such crimes and the issue of forensic prevention.
Klíčová slova

Zpět

Patička