Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 440-462. ISBN: 978-80-7380-477-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for investigating the laundering of proceeds of crime
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá kriminalistickými postupy uplatňovanými v rámci objasňování a vyšetřování tzv. praní peněz - slovy zákona legalizace výnosů z trestné činnosti.
Abstrakt EN: This chapter deals with forensic procedures applied in the context of the detection and investigation so called money laundering - in the words of the law legalization of proceeds from crime.
Klíčová slova

Zpět

Patička