Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování pojistných podvodů

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování pojistných podvodů. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 463-501. ISBN: 978-80-7380-477-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for investigating insurance fraud
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o jednotlivých komponentech metodiky vyšetřování trestných činů spočívajících v některém z forem pojistného podvodu. Zejména jsou řešeny takové otázky, jakými jsou typické vyšetřovací verze, typické způsoby páchání, typické stopy, charakteristiky pachatelů aj.
Abstrakt EN: Chapter discusses the various components of the methodology of investigation of offenses in some form of insurance fraud. In particular, they addressed such issues are typical investigative version, typical ways of committing, typical traces, characteristics of perpetrators and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička