Přejít k obsahu


Teorie místa činu a jeho ohledání

Citace:
CHMELÍK, J. Teorie místa činu a jeho ohledání. In Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 272-309. ISBN: 978-80-7380-490-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The theory of the crime scene and its examination
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje problematice odrazu trestného činu v materiálním prostředí a postupům uplatňovaným příslušnými orgány při ohledání jednotlivých změn, které trestný čin na místě, kde byl spáchán, způsobil.
Abstrakt EN: Chapter is dedicated to the reflection of the offense in the material environment and procedures applied by the competent authorities in the examination of individual modifications that offense caused at the place where it was committed.
Klíčová slova

Zpět

Patička