Přejít k obsahu


3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci

Citace:
FULEMOVÁ, J., KUBÍK, M., ŘEHOŘ, J. 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci. Strojírenská technologie, 2014, roč. 19, č. 1, s. 2-8. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3DVia Composer as a tool for technical communication
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Martin Kubík , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Současným trendem je využívání pokročilých grafických programů, tzv. CAX systémů (obecné označení pro počítačem podporované systém, např. CAD, CAM, CAE, apod.). Díky těmto systémům probíhá komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem ve formě 3D modelů, tzn. ještě dříve, než je výrobek vyroben, jsou veškeré jeho funkce a vlastnosti představeny virtuálně. Jedním z těchto nástrojů je i software 3DVIA Composer, který efektivně automatizuje procesy tvorby, aktualizace a distribuce technické dokumentace výrobků. Software 3DVIA Composer je aktuálně využíván studenty, kteří v rámci svých závěrečných prací zjišťují uživatelské možnosti tohoto nástroje včetně praktických aplikací. Tento příspěvek tedy vychází z již zpracovaných podkladů. První část příspěvku je věnována představení softwaru 3DVIA Composer a oblastí jeho využití. Druhá část příspěvku se zabývá možnostmi jeho uplatnění. Tyto možnosti jsou představeny za pomoci praktického příkladu. V návaznosti na výše zmiňované body jsou uvedeny výhody a nevýhody tohoto nástroje z pohledu uživatele. V závěru je uvedeno celkové shrnutí. Příspěvek je úvodní publikací, která si klade za cíl představit software 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci.
Abstrakt EN: The modern trend is to use advanced graphics programs, so-called CAX systems. Thanks to these systems the communication between a customer and a supplier is in the form of 3D models, it means all its functions and properties are virtually presented before manufacturing of the product. One of the programs is software 3DVIA Composer, which effectively automates process of creation, actualization and distribution of the technical product documentation. This article deals with introduction of the software 3DVIA Composer and possibilities of its practical use. These possibilities are shown on the practical example. Then there are written advantages and disadvantages of this software tool. This article is introductory publication, which is focused on introduction of the 3DVIA Composer as a tool for technical communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička