Přejít k obsahu


Archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic v lesním prostředí na Českobudějovicku. Metody, výsledky a další perspektivy archeologické prospekce

Citace:
ČAPEK, L., BAIERL, P., PETR, L. Archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic v lesním prostředí na Českobudějovicku. Metody, výsledky a další perspektivy archeologické prospekce. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 65-76. ISBN: 978-80-87311-43-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological research of deserted medieval villages in wooded area of České Budějovice surroundings. Methods, results and further perspectives of the archaeological survey
Rok vydání: 2013
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. Petr Baierl , Mgr. Libor Petr PhD.
Abstrakt CZ: V letech 2010-2012 byl proveden systematický archeologický výzkum zaniklých středověkých sídel v oblasti Ševětínské vrchoviny, v zalesněném území tzv. Velechvínského polesí a Staré obory u Hluboké nad Vltavou. Cílem výzkumu bylo poznání sídelních forem a struktury zaniklých vsí Prochod, Žďár a Zlatěšovice na základě nedestruktivního výzkumu (geodeticko-topografická prospekce, geofyzikální průzkum, povrchových sběry, letecké laserové skenování). Výzkum byl dále zaměřen na poznání vývoje krajiny po zániku sídel na základě pylové analýzy. Menší archeologický odkryv umožnil poznání vývoje usedlosti, trojdílného a dvojdílného domu.
Abstrakt EN: In the years 2010-2012 was conducted systematic archaeological survey of deserted medieval villages in the Ševětín highlands on the northern part of České Budějovice basin in wooded area of Velechvín forest district and deer park Stará obora at Hluboká nad Vltavou. The aim of the research was the recognition of settlement forms and settlement structures of deserted villages in this area (Prochod, Žďár, Zlatěšovice) based on non-destructive archaeological methods (geodetic-topographic survey, geophysical survey, surface collection survey and airbone laser scanning). Research was also focused on the study of landscape evolution before, during and after the termination of the existence of medieval settlement in the pollen records. Small archeological trench enabled the knowledge of farmsteads and medieval three-part and two-part rural houses and small manorial farmyard. Comparison of results of archaeological research with other villages, where the surface survey was carried out, allowed the knowledge about the structure of rural settlement in the 13th – 15th century and its transformation at the turn of the late Middle Ages and Early Modern period in Ševětín highlands, which was the part of estate Hluboká nad Vltavou.
Klíčová slova

Zpět

Patička