Přejít k obsahu


Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova

Citace:
GERSDORFOVÁ, Z., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 113-122. ISBN: 978-80-87311-43-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Autoři: PhDr. Zlata Gersdorfová , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: V historické a archeologické literatuře jsou často uváděny dvě údajné lokality, v některých případech udávané jako feudální sídla, nacházející se asi 1 km východně od obce Sepekov nedaleko Milevska. Příspěvek pojednává o jejich povrchové prospekci, dokumentaci a interpretaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička