Přejít k obsahu


Příspěvek ke studiu hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických a historických pramenů

Citace:
ČAPEK, L. Příspěvek ke studiu hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických a historických pramenů. In Vlastivědný sborník muzea Šumavy. Sušice: Muzeum Šumavy, 2014. s. 107-132. ISBN: 978-80-87235-07-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contribution to the study of Prácheň hillfort and its hinterland in the 10th and 13th centuries on the basis of archaeological and historical sources
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sušice
Název zdroje: Muzeum Šumavy
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá strukturou osídlení v zázemí hradiště Prácheň na základě archeologické evidence a rozboru historických pramenů v 10. - 13. století.
Abstrakt EN: The article deals with the structure of settlements in the hinterland Prácheň hillfort based on archaeological evidence and the analysis of historical sources in 10th. - 13th. century.
Klíčová slova

Zpět

Patička