Přejít k obsahu


Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze. In Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, s. 125-132. ISBN: 978-80-263-0553-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Three traces of anarchist ideas in the post-revolutionary Russian literature
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať zkoumá stopy anarchistických idejí v ruské porevoluční literatuře. Přestože přímý vliv filozofie anarchismu na vybrané spisovatele není prokázán, objevuje se zde řada typologických shod, obzvláště tehdy, pokud autoři ve svých románech představují koncepci uspořádání nové společnosti (Čajanov, Platonov, Zamjatin). Rozvíjejí zejména témata, jako je svoboda, vymanění jedince z nadvlády státu, organizace autonomních kooperativních pospolitosti, pluralita myšlení. Sledované prózy byly mimo jiné kvůli své anarchistické podstatě vyloučeny z oficiální literatury své doby.
Abstrakt EN: This paper examines the traces of anarchist ideas in the post-revolutionary Russian literature. Although a direct influence of the philosophy of anarchism on selected writers is not demonstrated, it appears there are a number of typological matches, especially if the authors in their novels represent the concept of organization of a new society (Chayanov, Platonov, Zamyatin). They develop some themes such as freedom, emancipation of the individual from the domination of the state, the organization of autonomous cooperative communities, and pluralism of thinking. Studied prose works, inter alia because of their anarchic nature were excluded from the official literature of the time.
Klíčová slova

Zpět

Patička