Přejít k obsahu


Proč musel zemřít August von Kotzebue?

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Proč musel zemřít August von Kotzebue?. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 5-6, s. 108-116. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why Had August von Kotzebue to Die?
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie analyzuje stinné stránky německého nacionalismu kolem roku 1815 na příkladu motivů vraždy německého dramatika Augusta von Kotzebue německým nacionalistou Karlem Ludwigem Sandem.
Abstrakt EN: The article deals with the negative aspects of German nationalism around 1815 through the analysis of the motives of murdering German dramatist August von Kotzebue by German nationalist Karl Ludwig Sand.
Klíčová slova

Zpět

Patička