Přejít k obsahu


Neolithic transition in Europe: the challenge for bioarchaeology

Citace:
GALETA, P., BRŮŽEK, J. Neolithic transition in Europe: the challenge for bioarchaeology. Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution, 2014, roč. 52, č. 1, s. 3-13. ISSN: 0323-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Neolithic transition in Europe: the challenge for bioarchaeology
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Patrik Galeta Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek dokumentuje rozmanitost bioarcheologických přístupů ke studiu neolitické tranzice v Evropě. Dokumentujeme, že bioarcheologický přístup poskytuje důležité poznatky o přechodu od lovu a sběru k zemědělství a poskytuje nezávislé doklady o mechanismu přechodu na biologické a sociální úrovni.
Abstrakt EN: The article documented the diversity of bioarchaeological approaches to the study of Neolithic transition in Europe. We argue that the bioarchaeological approach provide important insights into the transition from foraging to farming and provide independent evidence to the mechanism of transition on biological and social levels.
Klíčová slova

Zpět

Patička